Filmska banka

  Sergej Lisecki

  Snimatelj u filmovima:

1965 - Provereno nema mina
1968 - Lelejska gora
1990 - Vozovi bez osmeha