Filmska banka

  Mišo Samoilovski

  Snimatelj u filmovima:

1973 - Ukleti smo, Irina
1986 - Srećna nova ''49
1989 - Dr br. 1: masmediologija na Balkanu
1990 - Dr br. 2: balkanska perestrojka
1996 - Nečista krv
1997 - Angeli na otpad