Filmska banka

  Stevo Radović

  Snimatelj u filmovima:

1961 - Nebeski odred
1963 - Muškarci
1968 - Opatica i komesar
1978 - Dvoboj za južnu prugu