Filmska banka

  Morava film, Beograd

  Produkcija filmova:

1978 - Prijeki sud
1981 - Piknik u Topoli
1982 - Sablazan
1983 - Timocka buna
1985 - Zikina dinastija
1986 - Zikas zweite Dynastie
1987 - aengel Waechter
1988 - Der Zufall Harms
1989 - Atoski vrtovi - preobrazenje
1989 - Poltron