Filmska banka

  Morava film, Beograd

  Produkcija filmova:

1978 - Prijeki sud
1981 - Piknik u Topoli
1982 - Sablazan
1983 - Timočka buna
1985 - Žikina dinastija
1986 - Druga Žikina dinastija
1987 - Anđeo čuvar
1988 - Slučaj Harms
1989 - Atoski vrtovi - preobraženje
1989 - Poltron