Filmska banka

  Makedonija film, Skoplje

  Produkcija filmova:

1971 - Zedj
1984 - Rani sneg u Minhenu
1984 - Gefaehrliche Spur
1986 - Glueckliches neuses '49 Jahr