Filmska banka

  Makedonija film, Skoplje

  Produkcija filmova:

1971 - Žeđ
1984 - Rani sneg u Minhenu
1984 - Opasni trag
1986 - Srećna nova ''49