La banque du film


   
Kvar

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Miloš Radivojević

Le résumé:
Novinar živi uhodanim građanskim životom, u braku sa ženom iz ugledne porodice. Međutim, ređaju se sukobi sa šefom na radnom mestu, brak se klima, a spoljna manifestacija svega je èudna kožna bolest. Lekari mu preporuèe odmor u prirodi i preispitivanje samoga sebe. U planini, u usamljenoj kući kraj jezera, sretne jednu ženu, takođe neprilagođenu i usamljenu. Posledice ovog susreta su blagotvorne. Ponovo sposoban za ljubav, on stièe moralnu snagu, a i bolest se povlaèi. Raskida sa ženinom porodicom i malograđanštinom dotadašnjeg života, suprotstavlja se šefu i izlazi kao pobednik, svestan da je to tek prva pobeda koja ga je postavila na noge.

Le producent:
Film danas, Beograd

Le scénario:
Miloš Radivojević, Svetozar Vlajković

La musique:
Kornelije Kovaè

Camera:
Aleksandar Petković

Le scénographie:
Dragoljub Ivkov

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Vuksan Lukovac

La durée:
91 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
16.12.1978.Les acteurs:

Aleksandar Berèek
Đorđe Jelisić
Dušan Janićijević
Irfan Mensur
Ljuba Tadić
Milena Dravić
Neda Arnerić
Olga Spiridonović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd