La banque du film

  Tous les films de: Jugoslavija

  Tournés dans l'année

1922
Tragedija nase dece
1927
Kralj Èarlstona
1929
Kroz buru i oganj
1930
Grjesnice
Gresnica bez greha
1947
Zivje‘e ovaj narod
Slavica
1948
Na svoji zemlji
Besmrtna mladost
Zivot je nas
Sofka
1949
Zastava
Barba Zvane
Prièa o fabrici
1950
Plavi 9
Jezero
Crveni cvet
Èudotvorni maè
1951
Bakonja fra Brne
Kekec
Major Bauk
Poslednji dan
Deèak Mita
1952
Ciguli Miguli
Frosina
U oluji
Hoja! Lero!
Svi na more
1953
Kameni horizonti
Sinji galeb
Vesna
Opstinsko dete
Jara gospoda (Skorojevi‘i)
Nevjera
Ciganka
Bila sam jaèa
Daleko je sunce
1954
Koncert
Stojan Mutikasa
Sumnjivo lice
Poslednji most
Anika's times
1955
Devojka i hrast
Hanka
Jubilej gospodina Ikla
Lazni car
Milioni na otoku
Solaja
Volèa nok (Vuèja no‘)
Esalon doktora M.
Krvavi put
Njih dvojica
Dva zrna grozda
Kala
Pesma sa Kumbare
1956
Ne okre‘i se sine
Opsada
U mrezi
Zle pare
Putnici sa Splendida
Potraga
Poslednji kolosek
Veliki i mali
Cipelice na asfaltu
1957
Krvava kosulja
Mali èovek
Nasi se putovi razilaze
Nije bilo uzalud
Samo ljudi
Svoga tela gospodar
Tuda zemlja
Vrati‘u se
Zenica
Pop ’ira I pop Spira
Subotom uveèe
Potrazi Vandu Kos
1958
Crni biseri
Dobro morje
H - 8
Miss Ston
Tri koraka u prazno
Rafal u nebo
Aleksa Dundi‘
Èetiri kilometra na sat
Te no‘i
Jedini izlaz
Kroz granje nebo
Gospoda ministarka
Pogon B
1959
Jurnjava za motorom
No‘i i jutra
Pet minuta raja
Piko
Pukotina raja
Tri Ane
Tri èetrtine sonca (Tri èetvrtine sunca)
Viza zla
Vlak bez voznog reda
Vrata ostaju otvorena
Sam
Osma vrata
Campo Mamula
Vetar je stao pred zoru
1960
Akcija
Dan èetrnaesti
Deveti krug
Kota 905
Rat
Signali nad gradom
X - 25 javlja
Dilizansa snova
Kapetan Lesi
Drug predsednik centarfor
Partizanske prièe
Veselica
Ljubav i moda
Zajednièki stan
Bolje je umeti
1961
Abeceda straha
Igre na skelama
Martin u oblacima
Mirno leto
Ne diraj u sre‘u
Nebeski odred
Parèe plavog neba
Ples v dezju
Potraga za zmajem
Pustolov pred vratima
Solunski atentatori
Sre‘a dolazi u 9
Sudar na paralelama
Velika turneja
Veliko sudenje
Prvi gradanin male varosi
Karolina Rijeèka
Nema malih bogova
Balada o trobenti in oblaku (Balada o trubi i oblaku)
Uzavreli grad
Dvoje
Pesma
Sre‘a u torbi
Izbiraèica
Leto je krivo za sve
Stepenice hrabrosti
1962
Da li je umro dobar èovjek?
Kapi, vode, ratnici
Krst Rakoè
Maèak pod sljemom
Nas avto (Nasa kola)
Pesèani grad
Rana jesen
Seki snima, pazi se
Sjenka slave
Sres‘emo se veèeras
Sibirska ledi Magbet
Prozvan je i V-3
Prekobrojna
Èudna devojka
Medaljon sa tri srca
Dr
Zvizduk u osam
Sasa
Tistega lepega dne (Tog lepog dana)
Obraèun
1963
Èovek sa fotografije
Dvostruki obruè
Kozara
Licem u lice
Muskarci
Nevesinjska puska
Opasni put
Sre‘no Kekec
U sukobu
Zemljaci
Dani
Ostrva (Verführung am Meer)
Èovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
Desant na Drvar
Dve no‘i u jednom danu
Operacija Ticijan
Radopolje
1964
Dobra kob
Na mesto gradanine pokorni
Narodni poslanik
Ne joèi, Peter (Ne plaèi, Petre)
Nikoletina Bursa‘
Pod istim nebom
Pravo stanje stvari
Prometej s otoka Visevice
Svanu‘e
Vrtlog
Zarota (Zavera)
Èovek iz hrastove sume
Muski izlet
Lito vilovito
Put oko sveta
Sluzbeni polozaj
Izdajnik
Mars na Drinu
1965
Èovik od svita
Dani iskusenja
Druga strana medalje
Glasam za ljubav
Istim putem se ne vra‘aj
Kljuè
Lazljivica
Mrtvima ulaz zabranjen
Neprijatelji
Provereno nema mina
Ubica na odsustvu
Tri
Èovek nije tica
Lucija
Do‘i i ostati
Devojka
Klakson
Ko puca otvori‘e mu se
Gorki deo reke
Inspektor
1966
Amandus
Do pobede i dalje
Glineni golub
Konjuh planinom
Pogled u zjenicu sunca
Ponedeljak ili utorak
Rondo
Sedmi kontinent
Sretni umiru dvaput
Gorke trave (Bittere Kräuter)
Orlovi rano lete
Roj
Sti‘enik
Vreme ljubavi
Povratak
San
Pre rata
Tople godine
Vojnik (The Soldier)
Kako su se voleli Romeo i Julija
1967
Breza
Èetvrti saputnik
Crne ptice
Diverzanti
Grajski biki
Iluzija
Kaja, ubit ‘u te!
Kuda posle kise
Makedonska krvava svadba
Mali vojnici
Memento
Na papirnatih avionih
Nevidljivi bataljon
Protest
Zgodba ki je ni (Prièa koje nema)
Zlatna pra‘ka
Budenje pacova
Ljubavni sluèaj ili tragedija sluzbenice PTT
Posalji èoveka u pola dva
Nemirni
Skupljaèi perja
Noz
Praznik
Koraci kroz maglu
Deca vojvode Smita
Palma medu palmama
Hasanaginica
Jutro
Bokseri idu u raj
Bomba u deset i deset
Dim
Soledad (Fruits Amers - Soledad)
Dobar vetar "Plava ptico"
Divlje senke
Kad budem mrtav i beo
1968
Goli èovik
Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
Imam dvije mame i dva tate
Opatica i komesar
Planina gneva
Quo vadis Zivorade
Ram za sliku moje majke
Sunce tudeg neba
Tri sata za ljubav
Udi, ako ho‘es
Sirota Marija
Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
U raskoraku
Pusti snovi
Brat doktora Homera
Pohod
Lelejska gora
Nevinost bez zastite
Podne
Sveti pesak
Delije
Pre istine
Kad golubovi polete
Bekstva
Ima ljubavi, nema ljubavi
Uzrok smrti ne pominjati
Visnja na Tasmajdanu
Operacija "Beograd"
Bi‘e skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
Sarajevski atentat
1969
Divlji andeli
Dogadaj
Horoskop
Ljubav i poneka psovka
Moja strana sveta
Most
Nedjelja
Neka daleka svjetlost
Republika u plamenu
Sluèajni zivot
Sramno leto
Kad èujes zvona
Gospodica doktor - spijunka bez imena
Sedmina
Rani radovi
Oseka
Vrane
Vreme bez rata
Zaseda
Bog je umro uzalud
Zazidani
Nizvodno od Sunca
Cross Country
Veliki dan
Bitka na Neretvi
Krvava bajka
Silom otac
Ubistvo na podmukao i svirep naèin i iz niskih pobuda
1970
Bablje leto
Cena grada
Draga Irena!
Druzba Pere Kvrzice
Hranjenik
Idu dani
Jedanaesta zapovijed
Lisice
Put u raj
Tko pjeva zlo ne misli
Zivot je masovna pojava
Siroma sam al'' sam besan
Lilika
Lepa parada
Oksigen
Biciklisti
Bube u glavi
Burdus
Prirodna granica
Rekvijem
Sa druge strane
Prva ljubav
Zarki
Crveno klasje
1971
19 djevojaka i mornar
Klopka za generala
Maskarada
Mirisi, zlato i tamjan
Nokaut
Ovèar
Putovanje na mjesto nesre‘e
Si te vdiset
U gori raste zelen bor
Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji
Zed
Na klancu
Opklada
W.R. Misterije organizma
Balada o svirepom
Moja luda glava
Doruèak sa davolom
Mlad i zdrav kao ruza
Bubasinter
Poslednja stanica
1972
Ko pride lev (Kad dode lav)
Lov na jelene
Poslijepodne jednog fazana
Prvi splitski odred
Valter brani Sarajevo
Vuk samotnjak
Devojka sa Kosmaja
Zvezde su oèi ratnika
Kako umreti
I Bog stvori kafansku pevaèicu
Tragovi crne devojke
Breme
Drustvena igra
Pukovnikovica
Kisa
Majstor i Margarita
1973
Kronika jednog zloèina
Kuzis stari moj
Pastirci (Èobanèi‘i)
Razmeda
Sutjeska
Svadba
Timon
Zivjeti od ljubavi
Ljubezen na odru (Ljubav na odru)
Zuta
Begunac
Samrtno prole‘e
Ukleti smo, Irina
Paja i Jare - kamiondzije
Bombasi
Cvetje v jeseni (Jesenje cve‘e)
Mirko i Slavko
Protuva
1974
Deps
Kapetan Mikula Mali
Kud puklo da puklo
Predstava Hamleta u selu Mrdusa Donja
Strah
Protiv Kinga
SB zatvara krug
Otpisani
Parlog
Uzièka Republika
Dervis i smrt
Dervis i smrt
Kosava
Partizani
Crveni udar
1975
Doktor Mladen
Hitler iz naseg sokaka
Ku‘a
Muke po Mati
Sarajevsky atentat
Deèak i violina
Kièma
Testament
Povest o dobrih ljudeh
Crvena zemlja
Pavle Pavlovi‘
Zimovanje u Jakobsfeldu
Poznajete li Pavla Plesa
Atentat u Sarajevu
Seljaèka buna 1573
Med strahom in dolznostjo
Naivko
1976
Idealist
Izbavitelj
Vdovstvo Karoline Zasler
Vlak u snijegu
Devojaèki most
Vagon li
Salas u malom ritu
Èetiri dana do smrti
Èuvar plaze u zimskom periodu
Vrhovi Zelengore
Vojnikova ljubav
Povratak otpisanih
1977
Hajduèka vremena
Letaèi velikog neba
Ludi dani
Me‘ava
Ne naginji se van
Pucanj
Sreca na vrvici
Leptirov oblak
Specijalno vaspitanje
Ljubavni zivot Budimira Trajkovi‘a
Bestije
Hajka
Akcija "Stadion"
Pas koji je voleo vozove
Lude godine
Miris poljskog cve‘a
1978
Bravo maestro
Ljubav i bijes
Ljubica
Okupacija u 26 slika
Pogled u no‘
Poslednji podvig diverzanta Oblaka
Prijeki sud
Nije nego
Aller retour (Tamo i natrag)
Miris zemlje
Paviljon VI
Tigar
Trener
Dvoboj za juznu prugu
Sti‘i pre svitanja
Sudbine
Tren
Bosko Buha
Kvar
1979
Èovjek koga treba ubiti
Daj sto das
Godisnja doba Zeljke, Visnje i Branke
Novinar
Pakleni otok
Partizanska eskadrila
Povratak
Priko sinjeg mora
Usporeno kretanje
Zivi bili pa vidjeli
Nacionalna klasa
Poslednja trka
Pjevam danju pjevam no‘u
Radio Vihor zove Andeliju
Liène stvari
Zemaljski dani teku
Trofej
Osvajanje slobode
Drugarèine
Jovana Lukina
Vetar i hrast
Usijanje
Kad prole‘e kasni
Iskanja
1980
Izgubljeni zavièaj
Luda ku‘a
Tajna Nikole Tesle
Pozorisna veza
Poseban tretman
Doslo doba da se ljubav proba
Osam kila sre‘e
Dani od snova
Petrijin venac
Sre‘na porodica
Hajduk
Svetozar Markovi‘
Avanture Borivoja Surdilovi‘a
Rad na odredeno vreme
Ko to tamo peva
Snovi, zivot, smrt Filipa Filipovi‘a
Beli tragovi
Splav meduze
Majstori, majstori
1981
Gosti iz Galaksije
Samo jednom se ljubi
Te souviens-tu de Dolly Bell?
Snadi se druze
Visoki napon
Vlakom prema jugu
Neka druga zena
Deèko koji obe‘ava
Erogena zona
Ljubi, ljubi, al'' glavu ne gubi
Siroko je lis‘e
Sok od sljiva
Dorotej
Berlin kaputt
Sezona mira u Parizu
Ritam zloèina
Sesta brzina
Laf u srcu
Pad Italije
Krizno razdoblje
Piknik u Topoli
Banovi‘ Strahinja
Kraljevski voz
Lov u mutnom
1982
13. jul
Boj na poziralniku (Borba sa vrtaèom)
Deseti brat
Ho‘u zivjeti
Kiklop
Miris dunja
Nemir
Rdeèi boogie (Crveni bugi)
Servantes iz Malog Mista
Uèna leta izumitelja Polza (Daèke godine izumitelja Polz a)
Zloèin u skoli
Idemo dalje
Maratonci trèe poèasni krug
Nedeljni ruèak
Savamala
Smrt gospodina Goluze
Zec sa pet nogu
Daleko nebo
Zalazak sunca
Progon
Variola vera
Direktan prenos
Ziveti kao sav normalan svet
Tesna koza
Moj tata na odredeno vreme
Sablazan
Suton
Nesto izmedu
1983
Medeni mjesec
Pismo glava
S.P.U.K.
Balkan ekspres
Kakav deda takav unuk
Zadah tela
Èovek sa èetiri noge
Tre‘i kljuè
Nabujala reka
Stepenice za nebo
Halo taxi
Jos ovaj put
Mahovina na asfaltu
Igmanski mars
Druga generacija
Kako sam sistematski unisten od idiota
Timoèka buna
Veliki transport
Idi mi, dodi mi
Se‘erna vodica (Zuckerwasser)
1984
Ambasador
Mala pljaèka vlaka
Tajna starog tavana
Ujed andela
Zadarski memento
Pazi sta radis (Maturanti)
Pejzazi u magli
Èudo nevideno
Varljivo leto ''68
Balkanski spijun
Moljac
U raljama zivota
Kamiondzije opet voze
Lazar
Rani sneg u Minhenu
Opasni trag
Davitelj protiv davitelja
Groznica ljubavi
O pokojniku sve najlepse
Sta je s tobom, Nina
Sta se zgodi kad se ljubav rodi
Vojnici
Jaguarov skok
Kraj rata
Nema problema
Èovek od zemlje
Una
1985
Ada
Anticasanova
Crveni i crni
Horvatov izbor
Ku‘a na pijesku
Ljubavna pisma s predumisljajem
Na istarski naèin
Nas èlovek (Nas èovek)
Od petka do petka
Odbojnik (Butnskala)
Otac na sluzbenom putu
’ao, inspektore
Nije lako s muskarcima
Orkestar jedne mladosti
Tajvanska kanasta
I to ‘e pro‘i
Indijansko ogledalo
Zivot je lep
Debeli i mrsavi
Drzanje za vazduh
Vreme leoparda
Jagode u grlu
Proka
Sest dana juna
U zatvoru
Christophoros
Bal na vodi
Zikina dinastija
Za sre‘u je potrebno troje
1986
Obe‘ana zemlja
Veèernja zvona
Lepota poroka
Divlji vetar
Smeker
Protestni album
Od zlata jabuka
Osveta
San o ruzi
Lijepe zene prolaze kroz grad
Razvod na odredeno vreme
Sekula i njegove zene
Dobrovoljci
Spadijer - jedan zivot
Crna Marija
Miss
Sre‘na nova ''49
Izlet
Druga Zikina dinastija
Majstor i sampita
1987
Osudeni
Uvek spremne zene
Oktoberfest
Andeo èuvar
U ime naroda
Na putu za Katangu
Kraljeva zavrsnica
Zaljubljeni
Ve‘ videno
Dogodilo se na danasnji dan
Oficir s ruzom
Marjuèa ili smrt
Lager Nis
Lutalica
Bio jednom jedan Snesko
Zloèinci
Tesna koza 2
Hajde da se volimo
1988
Haloa - praznik kurvi
Sokol ga nije volio
U sredini mojih dana
Vanbraèna putovanja
Za sada bez dobrog naslova
Jednog lepog dana
Sluèaj Harms
Ortaci
Vila Orhideja
Zivot sa stricem
Èavka
Put na jug
Ku‘a pored pruge
Èuvari magle
Suncokreti
Tajna manastirske rakije
Klopka
Neka èudna zemlja
Zaboravljeni
Sta radis veèeras
Bra‘a po materi
Tako se kalio èelik
Tesna koza 3
Spijun na stiklama
Sulude godine
Remington
Drugi èovek
1989
Èovjek koji je volio sprovode
Davolji raj
Diploma za smrt
Donator
Glembajevi
Kavarna Astoria (Kafana Astorija)
Povratak Katarine Kozul
Najbolji
Boris Godunov
Prljavi film
Balkan ekspres 2
Atoski vrtovi - preobrazenje
Boj na Kosovu
Iskusavanje davola
Kako je propao rokenrol
Poltron
Sabirni centar
Uros Blesavi
Zena s krajolikom
Kuduz
Panonski vrh
Hamburg-Altona
Happy End
Hajde da se volimo 2
Le Temps Des Gitanes
Bolji zivot
Dr br. 1: masmediologija na Balkanu
Vampiri su medu nama
Vreme èuda
Poslednji krug u Monci
1990
Karneval, andeo i prah
Ljeto za sje‘anje
Orao
Èudesan san Dzige Vertova
Poèetni udarac
Gluvi barut
Cubok
Slomljena mladost
Stela
Ovo malo duse
Stanica obiènih vozova
Èudna no‘
Vozovi bez osmeha
Granica
Sex - partijski neprijatelj br. 1
Sveto mesto
Dr br. 2: balkanska perestrojka
Hajde da se volimo 3
Plastièni Isus
1991
Èaruga
Duka Begovi‘
Praznik u Sarajevu
Prièa iz Hrvatske
Stand by
Original falsifikata
Virdzina
No‘ u ku‘i moje majke
Moj brat Aleksa
Mala
Svemirci su krivi za sve
Tesna koza 4
Srèna dama (dama Herc)
1992
Nehaj