La banque du film


   
Liène stvari

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Aleksandar Mandić

Le résumé:
Gimnazijalka je upravo maturirala i sa svojom generacijom koristi svoje veliko leto, toliko oèekivani trenutak slobode. Odluèila je da postane glumica i to joj već određuje sadašnjost. Između zadnjeg dana škole, kad se mladom èoveku èini da može sve i prvog dana na fakultetu, kad je sudbina na neki naèin već određena, groznièavo se uživa sloboda u sećanju na prošlost i pripremi za budućnost. U devojci se prepliću slike snova, jave, srca, a pomalo već i filma.

Le producent:
Centar film, Beograd, RTV Beograd

Le scénario:
Aleksandar Mandić

La musique:
Goran Bregović

Camera:
Radoslav Vladić

Le scénographie:
Aleksandar Mandić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Sarina Stefanović

La durée:
96 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
28.6.1979.Les acteurs:

Maja Sabljić
Olivera Ježina
comme Olivera Ježina
Sonja Savić
comme Sonja Savić
Zoran Cvijanović
comme Zoran Cvijanović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd