La banque du film


   
Groznica ljubavi

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Vlastimir (Vlasta) Radovanović

Le résumé:
Mladić i devojka se strasno vole, ali kad ona zatrudni situacija postaje dramatièna. Devojka iz zdravstvenih razloga ne sme da abortira, a njena majka ima veoma ambiciozne planove. Majka je skriva dok se ne porodi, a preko advokata stupa u kontakt sa nemaèkim braènim parom koji želi da "kupi" bebu. Devojka, razoèarana, pristaje na ovo rešenje. Otac novorođenèeta, shvativši da se bebom manipuliše, otme je i sakrije. U međuvremenu devojka shvati svoju zabludu i pridružuje se mladiću. Advokat prijavi otmicu bebe i milicija stupa u akciju. Mladić je uhapšen, beba predata Nemcima, izlaza nema... Tog trenutka devojèin otac shvata da treba da zaštiti kćerku.

Le producent:
Avala pro-film

Le scénario:
Vlastimir (Vlasta) Radovanović, Petar Brakus

La musique:
Kornelije Kovaè

Camera:
Radoslav Vladić

Le scénographie:
Miodrag Mirić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Mirjana Mitrović

La durée:
98 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
21.6.1984.Les acteurs:

Aleksandra Simić
Dragan Nikolić
Dušica Žegarac
Frano Lasić
Lidija Pletl
Ljiljana Gazdić
Maja Sabljić
Mihailo Kostić
Milan Štrljić
Nada Vojinović
Nenad Ćirić
Olivera Marković
Velimir (Bata) Živojinović
Zoran Cvijanović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd