La banque du film


   
U ime naroda

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Živko Nikolić

Le résumé:
U industrijskoj varošici, 1966. godine, jedno preduzeće se istièe dobrim poslovanjem zahvaljujući preduzimljivosti direktora. Èitav kraj se nada prosperitetu i on stièe sve veći autoritet. Ali, ugled ne donosi samo iskreno divljenje ljudi već izaziva i zavist i potrebu da se ospori i uništi takav èovek. Direktorov vozaè postaje žiža dramskih zbivanja. Njegovo usamljeno, dosledno i razložno divljenje prema direktoru, njegovo poštenje i dobrota dovode ga u situacije kojima ne zna i ne želi da se prilagodi, niti da odustane.

Les informations ajouté:


Le producent:
Zeta film, Budva, Avala pro-film, Centar film, Beograd

Le scénario:
Živko Nikolić, Dragan Nikolić

La musique:
Vuk Kulenović

Camera:
Savo Jovanović

Le scénographie:
Boško Odalović

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Crna Gora, Srbija

Le montage:
Zoltan Wagner

La durée:
92 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
3.4.1987.Les acteurs:

Bogdan Diklić
Boro Stjepanović
Miodrag Krivokapić
Petar Božović
Savina Geršak
Vesna Pećanac

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd