La banque du film


   
Uroš Blesavi

Genre:
La comédie

Réalisation:
Milan Knežević

Le résumé:
U brdovitom selu na krèevini živi porodica Marković. Pošto imaju mnogo rođaka njihovi životi su isprepletani, a poslovi podeljeni. Najveći problemi su im porodica koja živi na kraju sela a èiji èlanovi kradu, i Uroš Blesavi, neoženjen i infantilni èlan porodice Marković. Nasuprot svetu odraslih, Uroš i deca vode neki svoj život. Iznenada poštar donosi telegram kojim se javlja da je zaboravljeni rođak iz Amerike preminuo i ostavio dva miliona dolara nasledstva. U život seljaka ulazi nemir. Svako ima neku ideju kako da se novac najbolje upotrebi, a svi pri tom osećaju da im u stvari i nije potreban. Sve akcije će se završiti drugaèije od onoga što su nameravali.

Le producent:
TRZ Mladost, Beograd, RTV Beograd

Le scénario:
Dragana Abramović

La musique:
Zoran Simjanović

Camera:
Života Neimarević

Le scénographie:
Ranko Mascarell

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Vladimir Milenković

La durée:
90 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
25.7.1989.Les acteurs:

Dušan Bulajić
Jovan Janićijević
Lidija Pletl
Ljubiša Samardžić
Milan Štrljić
Olivera Marković
Predrag Laković
Sonja Knežević
Stojan Aranđelović
Vasja Stanković

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd