La banque du film

  Milan Puzić

  Le jeu dans les films:

1950 - Crveni cvet
1950 - Jezero
1952 - Svi na more
1958 - Aleksa Dundić
1959 - Osma vrata
1959 - Pukotina raja
1959 - Sam
1963 - Èovek sa fotografije
1969 - Bog je umro uzalud
1973 - Sutjeska
1974 - SB zatvara krug
comme Nikola Jovanović
1979 - Osvajanje slobode
1981 - Ljubi, ljubi, al'' glavu ne gubi
comme milicioner
1981 - Lov u mutnom
comme Živkov advokat
1982 - Zalazak sunca
comme trgovac
1982 - Živeti kao sav normalan svet
1985 - I to će proći
1985 - Život je lep
comme gospodin
1986 - Divlji vetar

La biographie:
Rođen je u Kruševcu 2. IV 1926 godine. Već kao srednjoškolac glumi u Gradskom narodnom pozorištu u Kruševcu. Od 1946 do 1948 godine pohađao Dramski studio pri Narodnom pozorištu u Beogradu te je studirao na Filozofskom fakultetu. Već je 1946 godine èlan Beogradskog dramskog pozorišta, a od 1951 godine Narodnog pozorišta u Beogradu. Istakao se nizom uloga klasiènoga (Shakespeare, Moliere) I savremenog repertoara (Shaw, Rattigen, Anouilh). Ogledao se I kao prevodilac dramskih tekstova (na primer Ž. Anuj:BEKET). Na filmu je od 1950 (JEZERO R.-L. Đukića I CRVENI CVET G. Gavina), glavne uloge je tumaèio u filmovima V. Pogaèića SAM I PUKOTINA RAJA (oba 1959) te ÈOVEK SA FOTOGRAFIJE (1963). Kasnije tumaèi karakterne epizodne uloge, od kojih se istièu u filmovima AKEJSA DZBDUÈ (L.D. Lukov, 1958), OSMA VRATA (N. Tanhofer, 1959), OSVAJANJE SLOBODE (Z. Šotra, 1980), AVANTURE BORIVOJA ŠURDILOVIĆA (A. Đorđević, 1980), ZALAZAK SUNCA (K. Vièek, 1982), ŽIVETI KAO SAV NORMALAN SVET (M. Radivojević, 1982), I TO ĆE PROĆI (N. Dizdarević, 1985), ŽIVOT JE LEP (B. Drašković, 1985) I DIVLJI VETAR (A. Petković, 1986). Èesto glumi I na televiziji,