La banque du film


   
Živeti kao sav normalan svet

Genre:
La comédie

Réalisation:
Miloš Radivojević

Le résumé:
Radoš dolazi iz provincije u Beograd da se upiše na odsek za kompoziciju Muzièke akademije. Pun je ideja i želi da stvara muziku za "èoveèanstvo". Lepa koleginica ga opseda, a on se bezuspešno udvara drugoj. Stanuje u sobici u potkrovlju i u èestoj besparici stanarinu gazdarici plaća u naturi. U poèetku oduševljen, polako se razoèarava sredinom i odnosom profesora prema muzici. Javno iskazuje svoje mišljenje da je muzika koja se forsira na Akademiji za mrtvace. On želi pravu, novu, veliku muziku i malo ljubavi. Iznenadna poseta dede iz provincije budi njegovu apolitiènu svest. I pošto borba na fakultetu ne pokazuje rezultate, razoèaran, Radoš se vraća kući. Otac ga primorava na povratak, u borbu.

Le producent:
Art film, Beograd, Union film, Beograd, Croatia film

Le scénario:
Radoslav Pavlović

La musique:
Kornelije Kovaè

Camera:
Božidar Nikolić

Le scénographie:
Nemanja Petrović

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija, Hrvatska

Le montage:
Vuksan Lukovac

La durée:
90 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
16.7.1982.Les acteurs:

Milan Puzić
Olivera Ježina
Petar Banićević
Sonja Knežević
Sonja Savić
Svetislav Goncić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd