La banque du film

  Nikola Popović

  Le jeu dans les films:

1947 - Živjeće ovaj narod
1953 - Bila sam jaèa
1955 - Njih dvojica
1957 - Zenica
1958 - Kroz granje nebo
1958 - Pogon B
1959 - Tri èetrtine sonca (Tri èetvrtine sunca)
1960 - Akcija
1960 - Dan èetrnaesti
1961 - Karolina Rijeèka
1961 - Stepenice hrabrosti
1963 - Èovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
1963 - Zemljaci
1965 - Provereno nema mina

La biographie:
Redatelj i glumac, rodio se u Gornjem Milanovcu, 5.3.1907. umro u Beogradu 10.3.1967. Od 1926. bavi se u Beogradu glumom, 1927-31. glumu uèi u Berlinu i igra u nekoliko filmova. Pod uticajem nemaèkog avangardizma, bezuspešno pokušava da ih ostvari u Beogradu. Sa V. Starèićem osniva 1938. Umetnièko pozorište u Beogradu. Po oslobođenju Beograda 1944. kao komesar privremene uprave Narodnog pozorišta osposobljava bombardovanjem oštećenu zgradu i obnavlja glumaèki ansambl. Zatim kao jedan od rukovodilaca Filmske sekcije odeljenja Vrhovnog štaba NOV sudeluje u stvaranju posleratne jugoslovenske kinematografije. predaje na teèaju za filmske snimatelje, režira prvi filmski žurnal (1945) i srednjemetražni dokumentarac Beograd (1945) baziran na autentiènom arhivskom materijalu. Nakon toga napušta režiju i pojavljuje se u domaćim filmovima Bila sam jaèa (1953) G. Gavrina, Akcija (1960) J. Kavèića, Karolina Rijeèka (1961) V. Pogaèića, Zemljaci (1963) Z. Randića i koprodukcijama Bijeli đavao (1959) R. Frede.