Filmska banka

  Nikola Popović

  Gluma u filmovima:

1947 - Živjeće ovaj narod
1953 - Bila sam jača
1955 - Njih dvojica
1957 - Zenica
1958 - Kroz granje nebo
1958 - Pogon B
1959 - Tri četrtine sonca (Tri četvrtine sunca)
1960 - Akcija
1960 - Dan četrnaesti
1961 - Karolina Riječka
1961 - Stepenice hrabrosti
1963 - Čovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
1963 - Zemljaci
1965 - Provereno nema mina

Biografija:
Redatelj i glumac, rodio se u Gornjem Milanovcu, 5.3.1907. umro u Beogradu 10.3.1967. Od 1926. bavi se u Beogradu glumom, 1927-31. glumu uči u Berlinu i igra u nekoliko filmova. Pod uticajem nemačkog avangardizma, bezuspešno pokušava da ih ostvari u Beogradu. Sa V. Starčićem osniva 1938. Umetničko pozorište u Beogradu. Po oslobođenju Beograda 1944. kao komesar privremene uprave Narodnog pozorišta osposobljava bombardovanjem oštećenu zgradu i obnavlja glumački ansambl. Zatim kao jedan od rukovodilaca Filmske sekcije odeljenja Vrhovnog štaba NOV sudeluje u stvaranju posleratne jugoslovenske kinematografije. predaje na tečaju za filmske snimatelje, režira prvi filmski žurnal (1945) i srednjemetražni dokumentarac Beograd (1945) baziran na autentičnom arhivskom materijalu. Nakon toga napušta režiju i pojavljuje se u domaćim filmovima Bila sam jača (1953) G. Gavrina, Akcija (1960) J. Kavčića, Karolina Riječka (1961) V. Pogačića, Zemljaci (1963) Z. Randića i koprodukcijama Bijeli đavao (1959) R. Frede.