La banque du film

  Đuro Utješinović

  Le jeu dans les films:

1975 - Seljaèka buna 1573
1977 - Hajduèka vremena
1981 - Vlakom prema jugu
comme majstor Pero
1982 - Hoću živjeti
1985 - Na istarski naèin
1991 - Èaruga
1991 - Krhotine
1991 - Vrijeme ratnika
1994 - Cijena života
2000 - Je li jasno, prijatelju?