La banque du film


   
Je li jasno, prijatelju?

Genre:
Le drame

Réalisation:
Dejan A‘imovi‘, Lucija Serbedzija

Le résumé:
Jedne no‘i, nepredvidenim sledom dogadaja, Martin poèini zloèin te biva osuden na dugogodisnji zatvor. Zatvorenici, poèinitelji svih zloèina, mali i veliki lopovi, mentalni bolesnici, ubice i silovatelji, politièki zatvorenici i albanski separatisti, smesteni su zajedno u ovoj ustanovi. Èinjenica da su se nasli ovde izbrisala je sve razlike medu njima. Ovo je poseban svet. Izvan njegovih zidova postojanje ovih ljudi je nepoznato, a radnja se odvija u zatvoru Stara Gradiska bivse Jugoslavije 80`tih godina. Film je baziran na istinitim dogadajima.

Le producent:
Da film d.o.o, Tatjana A‘imovi‘, Croatia film, Gama studio, 2000

Le scénario:
Dejan A‘imovi‘

La musique:
Goran Bregovi‘

Camera:
Slobodan Trnini‘

Le scénographie:
Ivica Trpèi‘

Le costumographie:
Ruta Knezevi‘

Le pays de l'origine:
Hrvatska

Le montage:
Tvrtko Grgi‘

La durée:
102 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
7.12.2000.Les acteurs:

Aleksandra Mindoljevi‘
Alka Vuica
Bozidar Oreskovi‘
Danko Ljustina
Dejan A‘imovi‘
comme zatvorski èuvar
Duro Utjesinovi‘
Ivan Brki‘
Ivo Gregurevi‘
Ljubo Zeèevi‘
Lucija Serbedzija
comme doktorka
Mate Lonèar
Milan Plestina
comme Martin
Milivoj Beader
Mladen Èutura
Mustafa Nadarevi‘
Otokar Levaj
Predrag Vusovi‘
Rade Serbedzija
comme sekretar za drzavnu bezbednost Milan Raji‘
Radko Poliè
comme upravnik zatvora
Vili Matula
Zdenko Jelèi‘
Iz medija:

Èasopis Variety objavio kritiku A‘imovi‘evog filma   15-12-2000   Klik magazin

Dok u zagrebaèkim kinima biljezi nezadovoljavaju‘u gledanost, film Dejana A‘imovi‘a "Je li jasno, prijatelju" ovih je dana dobio inozemnu potvrdu. Jedan od vode‘ih svjetskih filmskih èasopisa, amerièki "Variety", objavio je u svom prosinaèkom broju kritiku filma, nakon njegova prikazivanja na Solunskom filmskom festivalu.

Prièu o neljudskim zivotnim uvjetima u jednom zatvoru uoèi raspada Jugoslavije, autorica teksta, Deborah Young, vidi vise kao ljudsku dramu nego politièki komentar. Young je pohvalila redateljev talent, ulogu Rade Serbedzije, glazbu Gorana Bregovi‘a i fotografiju Slobodana Trnini‘a.

Manja zamjerka je da u filmu nema paralele izmedu "Titove silom ujedinjene Jugoslavije i naèina na koji zatvor brise razlike izmedu zatvorenika". Ve‘ i sama èinjenica da je "Variety" objavio preporuku filma velika je stvar, posebno stoga sto je od sezdesetak filmova sa Solunskog festivala èasopis odabrao samo njih èetiri-pet, istaknula je producentica filma Tatjana A‘imovi‘.

Po njezinim rijeèima, autorica teksta bila je u grupi novinara koji su na festivalu trazili i tre‘u, uz predvidene dvije projekcije A‘imovi‘eva filma. Komentiraju‘i slabu gledanost filma, koji se u Zagrebu prikazuje od 29. studenog, Tanja A‘imovi‘ istièe kako su reakcije publike i kritike bile sjajne, no kako se potvrdilo ono s èime se ve‘ duze suoèava hrvatski film - ljudi su zbog mnogih losih doma‘ih filmova izgubili volju i‘i u kino, a i op‘enito je zbog videa posjet kinima slabiji. Ona smatra da je jos jedan razlog u tome sto je film u javnosti predstavljen kao surova slika stvarnosti, s èime se ona ne slaze, no vjerojatno je neke obeshrabrilo za odlazak u kino. U sijeènju idu‘e godine film odlazi na festival u Goeteburg, a u svibnju na Festival prvog filma u Lisabonu.

Film "Je li jasno prijatelju" na festivalu u Houstonu   05-03-2001   Klik magazin

Producent filma "DA film" danas je izvijestio da su vode‘i ljudi WorldFesta "tog najvaznijeg festivala nezavisne svjetske filmske produkcije u Sjevernoj Americi" bili odusevljeni filmom, a A‘imovi‘a opisali kao "sjajnog i vrlo talentiranoga novog redatelja".

Redateljski prvijenac glumca Dejana A‘imovi‘a "Je li jasno, prijatelju?" premijeru je imao krajem studenoga prosle godine.

A‘imovi‘ je i scenarist filma, a za musku epizodnu ulogu zatvorskog èuvara dobio je "Zlatnu arenu" na proslom filmskom festivalu u Puli. Na istom festivalu Ivica Trpèi‘ je nagraden za scenografiju u tom filmu.

Film, kroz prièu o Martinu (glumi ga splitski glumac Milan Plestina), osudenom na visegodisnju zatvorsku kaznu zbog namjestenog ubojstva, govori o nasilju i policijskoj torturi u nekom zatvoru tijekom posljednjeg desetlje‘a Jugoslavije.

Zbog stroge selekcije i zelje da se predstavi "samo najbolje" na festivalu ‘e biti samo 45-50 premijera, najavljuje na internet stranici festivala njegova umjetnièka ravnateljica Kathleen Haney.

Taj festival ona naziva "pravim nezavisnim festivalom", na kojem se, za razliku od poznatijeg "Sundance festivala", ne prikazuju
visokokomercijalni filmovi velikih filmskih studija.

Zao mi je kritièara   07-12-2000   Slobodna Dalmacija

Pise: Marcella JELI’

Debitantski film glumca Dejana A‘imovi‘a Je li jasno, prijatelju? pripreman je duze od pet godina. Prvi put je javno prikazan na festivalu u Puli, zagrebaèka premijera odrzana je proslog tjedna, a splitska je najavljena za èetvrtak u kinu Tesla s poèetkom u 21 sat. Autor filma posebno je ponosan na Internet stranice, kojima se hrvatski film ukljuèio u svjetske tokove promocije. Na adresi www.monitor.hr/jelijasnoprijatelju mogu se na‘i sve relevantne informacije o filmu i njegovim autorima, kao i glazba Gorana Bregovi‘a. A‘imovi‘, koji je ujedno i autor scenarija, snimio je prema istinitim dogadajima prièu o jednom zatvoru tijekom 80-ih. Glavnu ulogu dodijelio je splitskom glumcu Milanu Plestini.
Plestina je jedan od nasih najboljih glumaca, èiji me lik gotovo natjerao da ga angaziram, a sje‘am ga se dobro iz Markovi‘eva filma Deja vu.
- U produkciju filma Je li jasno, prijatelju? usli ste sami, ali na koncu ste ipak morali traziti pomo‘ Ministarstva kulture?
Ovo je ogroman projekt, èiji budzet iznosi vise od 2,5 milijuna maraka i bilo ga je nemogu‘e zavrsiti samostalno. Zvao sam u pomo‘ Ministarstvo kulture kako bismo uop‘e mogli zavrsiti film, platiti sve honorare i pokriti troskove.
- S koliko je novca u realizaciji filma sudjelovao francuski koproducent CNC (Centre national de la cinematographie)?
Njihov udio ne moze se nazvati velikim novcem. Znaèajniji je njihov potpis, koji u svijetu distributera nesto znaèi. Nadam se da bi nam njihovo ime trebalo pomo‘i kod prodaje.
- Planirate li iskoristiti takvu situaciju i plasirati film na medunarodno trziste?
Ve‘ se dogovaramo s nekim distributerima, koji su èak trebali do‘i na zagrebaèku premijeru, ali kako smo sve spremali na brzinu, nismo im se stigli ni javiti. Nadamo se da ‘emo medunarodnu distribuciju dijelom dogovoriti i na festivalima. Zbog praznovjerja vam ne zelim otkriti na koje smo se svjetske festivale prijavili.
- Kako danas, iz pozicije filmskog autora, gledate na stanje, ove godine posebno siromasne, hrvatske filmske proizvodnje?
Trebalo bi konaèno donijeti zakon o filmu. Trebalo bi napokon malo ozbiljnije pristupiti promociji hrvatskog filma u inozemstvu. Drzavi je u interesu da se predstavi svijetu filmom kao nacionalnim proizvodom. Puno vise bi znaèilo za promidzbu drzave da jedan hrvatski film pobijedi u Cannesu ili u Veneciji, nego niz diplomatskih pokusaja.
- Neki filmski kritièari zamjeraju filmu neaktualnost i tvrde kako su se filmovi takve tematike trebali snimati prije desetak godina?
Zao mi je zbog Jurice Pavièi‘a. Na potpuno kriv naèin poèeo je pisati o hrvatskom filmu. Drago mi je da je analizirao moj film i ne zelim da me se krivo shvati, ali u trenutku kad se nesto malo lijepo dogodi, trebalo bi u prvi plan stavljati dobre stvari pa tako privoljeti publiku da se vrati doma‘em filmu. Znam da moj film ima gresaka, jasno mi je gdje sam napravio krivo, ali oni ne razmisljaju‘i istièu vise mane nego kvalitete. Zao mi je sto ni on ni Drazen Ilinèi‘ ne razmisljaju o svojoj ulozi novinara i kritièara onako kako mi se èini da bi trebali razmisljati. Zao mi je primijetiti da su ljubav prema filmu i doprinos napretku jedne kinematografije baèeni u zadnji plan, a u prvom planu je kritika kao poligon za pokazivanje vlastitih sposobnosti.
- Problem s prikazivanjem rijesili ste tek nakon sto je Ina Èavlina zamijenila Davora Kovaèevi‘a na mjestu direktora Kinematografa?
Problem je bio u direktoru Kinematografa, èovjeku o kojem sam ve‘ dovoljno rekao. On nije unistavao samo hrvatski film, nego i druge distributere. S novom direktoricom krenuli smo vrlo konstruktivno, a Kinematografi su poèeli pokazivati dobru volju za razgovor s hrvatskim filmskim autorima.