La banque du film

  Zarko Lausevi‘

  Le jeu dans les films:

1982 - Direktan prenos
1982 - Progon
1982 - Savamala
comme Vinko
1984 - Lazar
1985 - Jagode u grlu
1986 - Dobrovoljci
1986 - Lepota poroka
1986 - Smeker
1987 - Dogodilo se na danasnji dan
1987 - Oficir sa ruzom
comme poruènik Petar Horvat
1987 - Oktoberfest
comme Skobi
1988 - Bra‘a po materi
comme Braco
1988 - Put na jug
comme Moric
1989 - Atoski vrtovi - preobrazenje
1989 - Boj na Kosovu
1990 - Poèetni udarac
1990 - Stela
1991 - Original falsifikata
1992 - Crni bombarder
comme smajser
1993 - Bolje od bekstva
comme Aleksa Radman
1993 - Kazi zasto me ostavi
1994 - Roden kao ratnik
1999 - Noz
comme Alija Osmanovi‘
1999 - Ranjena zemlja

La biographie:
Roden je u Cetinju 19. I 1960 godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu; èlan je tamosnjeg Jugoslovenskog dramskog pozorista. Na filmu debituje 1982 godine (PROGON, P. Golubovi‘a), a popularnost stièe ulogom prestupnika koji se pokudava vratiti u normalan zivot u televizijskoj seriji D. Baji‘a. Najve‘i uspeh ostvaruje likom mladoga partizanskog oficira u "nedozvoljenoj" ljubavi sa zagrebaèkom gradanskom udovicom (K: Paji‘a) u OFICIRU S RUZOM (1987) D. Soraka, zasta je nagraden Zlatnom arenom na festivalu u Puli. Pristojnog izgleda, najèes‘e tumaèi idealiste èija su oèekivanja u raskoraku sa zbiljom.