La banque du film


   
Šmeker

Genre:
Le drame de l'amour

Réalisation:
Zoran Amar

Le résumé:
Prièa o mladiću sa periferije koji životnu školu uèi na ulici i u kafani. Njegova devojka pripada istoj sredini. Kad on ode u vojsku, devojka pokušava da se izvuèe sa periferije, zalažući jedino što ima - svoj lepi izgled. Pozira naga za jedan èasopis. Kada vidi tu fotografiju, mladić beži iz vojske da bi zatražio objašnjenje. Povratak u sredinu kojoj je do juèe pripadao nameće mu, pre svega, sopstveno preispitivanje, zatim raspravu sa takozvanim prijateljima, pa tek onda sa devojkom...

Le producent:
Union film, Beograd

Le scénario:
Momèilo Kovaèević

La musique:
Vlatko Stefanovski

Camera:
Milorad Jakšić-Fanđo

Le scénographie:
Vladislav Lašić, Miodrag Mirić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Zorana Rašić

La durée:
99 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
5.2.1986.Les acteurs:

Dragan Maksimović
Dragomir Bojanić-Gidra
Goran Sultanović
Ivan Bekjarev
Ljubomir Ćipranić
Ljupèo Todorovski
Maja Mitić
Milan Gutović
Predrag Laković
Rajko Prodanović
Ratko Tankosić
comme Šukrija
Tanja Stepanović
Tatjana Beljakova
Tatjana Lukjanova
Žarko Laušević
Žika Milenković
Zoran Radmilović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd