La banque du film

  Tous les films domestiques

  Tournés dans l'année

1960
Akcija
Signali nad gradom
Rat
Kota 905
X - 25 javlja
Deveti krug
Dan èetrnaesti
Dilizansa snova
Kapetan Lesi
Drug predsednik centarfor
Partizanske prièe
Veselica
Ljubav i moda
Zajednièki stan
Bolje je umeti
1961
Ples v dezju
Potraga za zmajem
Abeceda straha
Solunski atentatori
Parèe plavog neba
Igre na skelama
Pustolov pred vratima
Nebeski odred
Ne diraj u sre‘u
Velika turneja
Veliko sudenje
Carevo novo ruho
Sre‘a dolazi u 9
Mirno leto
Martin u oblacima
Sudar na paralelama
Prvi gradanin male varosi
Karolina Rijeèka
Nema malih bogova
Balada o trobenti in oblaku (Balada o trubi i oblaku)
Uzavreli grad
Dvoje
Pesma
Sre‘a u torbi
Izbiraèica
Leto je krivo za sve
Stepenice hrabrosti
1962
Pesèani grad
Seki snima, pazi se
Sres‘emo se veèeras
Maèak pod sljemom
Nas avto (Nasa kola)
Krst Rakoè
Sjenka slave
Kapi, vode, ratnici
Da li je umro dobar èovjek?
Rana jesen
Sibirska ledi Magbet
Prozvan je i V-3
Prekobrojna
Èudna devojka
Medaljon sa tri srca
Dr
Zvizduk u osam
Sasa
Tistega lepega dne (Tog lepog dana)
Obraèun
1963
Muskarci
Licem u lice
Sre‘no Kekec
Opasni put
Èovek sa fotografije
Nevesinjska puska
Dvostruki obruè
U sukobu
Kozara
Zemljaci
Dani
Ostrva (Verführung am Meer)
Èovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
Desant na Drvar
Radopolje
Dve no‘i u jednom danu
Operacija Ticijan
1964
Pod istim nebom
Vrtlog
Svanu‘e
Ne joèi, Peter (Ne plaèi, Petre)
Prometej s otoka Visevice
Pravo stanje stvari
Zarota (Zavera)
Dobra kob
Nikoletina Bursa‘
Narodni poslanik
Na mesto gradanine pokorni
Èovek iz hrastove sume
Muski izlet
Lito vilovito
Sluzbeni polozaj
Put oko sveta
Izdajnik
Mars na Drinu
1965
Glasam za ljubav
Lazljivica
Ubica na odsustvu
Mrtvima ulaz zabranjen
Provereno nema mina
Èovik od svita
Istim putem se ne vra‘aj
Dani iskusenja
Neprijatelji
Kljuè
Druga strana medalje
Tri
Èovek nije tica
Lucija
Do‘i i ostati
Devojka
Klakson
Ko puca otvori‘e mu se
Gorki deo reke
Inspektor
1966
Amandus
Rondo
Glineni golub
Sretni umiru dvaput
Ponedeljak ili utorak
Do pobede i dalje
Pogled u zjenicu sunca
Konjuh planinom
Sedmi kontinent
Gorke trave (Bittere Kräuter)
Orlovi rano lete
Roj
Sti‘enik
Vreme ljubavi
Povratak
San
Pre rata
Tople godine
Vojnik (The Soldier)
Kako su se voleli Romeo i Julija
1967
Memento
Grajski biki
Protest
Nevidljivi bataljon
Zgodba ki je ni (Prièa koje nema)
Zlatna pra‘ka
Na papirnatih avionih
Mali vojnici
Èetvrti saputnik
Crne ptice
Diverzanti
Makedonska krvava svadba
Kuda posle kise
Kaja, ubit ‘u te!
Iluzija
Breza
Budenje pacova
Posalji èoveka u pola dva
Ljubavni sluèaj ili tragedija sluzbenice PTT
Nemirni
Skupljaèi perja
Noz
Praznik
Koraci kroz maglu
Deca vojvode Smita
Palma medu palmama
Jutro
Hasanaginica
Bokseri idu u raj
Bomba u deset i deset
Dim
Soledad (Fruits Amers - Soledad)
Dobar vetar "Plava ptico"
Divlje senke
Kad budem mrtav i beo
1968
Tri sata za ljubav
Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
Goli èovik
Opatica i komesar
Udi, ako ho‘es
Imam dvije mame i dva tate
Quo vadis Zivorade
Sunce tudeg neba
Planina gneva
Ram za sliku moje majke
Sirota Marija
Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
U raskoraku
Pusti snovi
Brat doktora Homera
Pohod
Lelejska gora
Nevinost bez zastite
Podne
Sveti pesak
Delije
Pre istine
Kad golubovi polete
Uzrok smrti ne pominjati
Ima ljubavi, nema ljubavi
Visnja na Tasmajdanu
Bekstva
Operacija "Beograd"
Bi‘e skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
Sarajevski atentat
1969
Sramno leto
Sluèajni zivot
Republika u plamenu
Neka daleka svjetlost
Nedjelja
Most
Moja strana sveta
Divlji andeli
Ljubav i poneka psovka
Dogadaj
Horoskop
Kad èujes zvona
Gospodica doktor - spijunka bez imena
Sedmina
Rani radovi
Oseka
Vrane
Vreme bez rata
Zaseda
Bog je umro uzalud
Zazidani
Nizvodno od Sunca
Cross Country
Veliki dan
Bitka na Neretvi
Krvava bajka
Silom otac
Ubistvo na podmukao i svirep naèin i iz niskih pobuda