La banque du film

  Živorad (Žika) Mitrović

  La scénario des films:

1955 - Ešalon doktora M.
1956 - Poslednji kolosek
1960 - Kapetan Leši
1961 - Potraga za zmajem
1962 - Obraèun
1964 - Marš na Drinu
1967 - Nož
1968 - Brat doktora Homera
1968 - Operacija "Beograd"
1969 - Ubistvo na podmukao i svirep naèin i iz niskih pobuda
1974 - Užièka Republika
1982 - Savamala
1983 - Timoèka buna
1986 - Protestni album
Réalisation