La banque du film


   
Timoèka buna

Genre:
Le drame historique

Réalisation:
Živorad (Žika) Mitrović

Le résumé:
Velika buna protiv kralja Milana, koja je 1883. godine digla na oružje preko dvadeset hiljada ustanika, bila je pozornica sukoba tri osobe i njihovog obraèuna. Lazar, uèitelj u malom mestu, zaljubi se u mladu Austrijanku. Pored ljubavi spaja ih zajednièki buntovni duh protiv tiranije i nepravde. Lazar napusti svoju ženu. Njegov brat, veran kralju i tradiciji, smatra da će Lazarov postupak da ukalja èast porodice. U surovim životnim okolnostima svako dolazi do svoje istine, što ih èini spremnim za konaèan, sudbonosan sukob.

Le producent:
CFS Košutnjak, Beograd, Morava film, Beograd

Le scénario:
Živorad (Žika) Mitrović

La musique:
Ksenija Zeèević

Camera:
Tomislav Pinter

Le scénographie:
Miodrag Nikolić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Mirjana Mitić

La durée:
113 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
5.7.1983.Les acteurs:

Danilo Lazović
Dragomir Bojanić-Gidra
Dušan Janićijević
Irfan Mensur
Jadranka Selec
Ljubiša Samardžić
Velimir (Bata) Živojinović
Vesna Èipèić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd