La banque du film

  Ivica Rajković

  L'opérateur des films:

1967 - Protest
1968 - Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
1968 - Imam dvije mame i dva tate
1969 - Divlji anđeli
1969 - Sluèajni život
1970 - Tko pjeva zlo ne misli
1970 - Siroma sam al'' sam besan
1973 - Živjeti od ljubavi
1976 - Izbavitelj
1976 - Vlak u snijegu
1977 - Akcija "Stadion"
1978 - Prijeki sud
1979 - Godišnja doba Željke, Višnje i Branke
1980 - Tajna Nikole Tesle
1982 - Hoću živjeti
1982 - Zloèin u školi
1990 - Stela