La banque du film


   
Tesna koža 2

Genre:
La comédie

Réalisation:
Milan Živković

Le résumé:
Referentu preduzeća koje se nalazi na rubu propasti sine ideja da sagradi motel za brojne Turke koji prolaze kroz Jugoslaviju. Za projekat se zainteresuje i jedan Turèin. Direktor, inaèe intrigant, želi da osujeti referentov plan. On u poverenju saopšti Turèinu da je referent homoseksualac. Međutim, izazvaće suprotan efekat, jer Turèin je sklon muškarcima. Dolazi do niza komiènih situacija dok referent ne shvati Turèinove sklonosti. Direktor devize od raznih provizija daje ljubavnici na èuvanje, a ženi prepiše svu imovinu da bi se osigurao. I žena i ljubavnica ga napuste. Na kraju se i direktor i referent nađu u zatvoru, svaki iz drugog razloga.

Les informations ajouté:


Le producent:
Gama, Beograd

Le scénario:
Milan Živković, Siniša Pavić, Ljiljana Pavić

La musique:
Boris Bizetić

Camera:
Miloš Spasojević

Le scénographie:
Vladislav Lašić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Petar Jakonić

La durée:
87 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
9.11.1987.Les acteurs:

Boris Dvornik
Danica Maksimović
Jelica Sretenović
Josif Tatić
Milan Gutović
Nikola Simić
Rahela Ferari
Ružica Sokić
Snežana Savić
Suzana Perović
Vlasta Velisavljević
Vojislav Brajović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd