La banque du film

  Genre: Le drame

  Les films:

1922 - Tragedija nase dece
1930 - Gresnica bez greha
1948 - Sofka
1949 - Prièa o fabrici
1950 - Jezero
1952 - Frosina
1953 - Jara gospoda (Skorojevi‘i)
1953 - Nevjera
1953 - Ciganka
1953 - Bila sam jaèa
1954 - Anika's times
1955 - Dva zrna grozda
1955 - Pesma sa Kumbare
1956 - Ne okre‘i se sine
1956 - Putnici sa Splendida
1956 - Poslednji kolosek
1957 - Krvava kosulja
1957 - Nije bilo uzalud
1957 - Samo ljudi
1957 - Svoga tela gospodar
1957 - Potrazi Vandu Kos
1958 - H - 8
1958 - Miss Ston
1958 - Tri koraka u prazno
1958 - Rafal u nebo
1958 - Te no‘i
1958 - Pogon B
1960 - Deveti krug
1960 - Bolje je umeti
1961 - Igre na skelama
1961 - Sre‘a dolazi u 9
1961 - Veliko sudenje
1963 - Kozara
1963 - Licem u lice
1963 - U sukobu
1963 - Zemljaci
1963 - Dani
1964 - Dobra kob
1964 - Na mesto gradanine pokorni
1964 - Pravo stanje stvari
1964 - Prometej s otoka Visevice
1964 - Svanu‘e
1964 - Vrtlog
1965 - Istim putem se ne vra‘aj
1965 - Kljuè
1965 - Lazljivica
1965 - Neprijatelji
1965 - Do‘i i ostati
1965 - Klakson
1965 - Ko puca otvori‘e mu se
1965 - Gorki deo reke
1966 - Amandus
1966 - Pogled u zjenicu sunca
1966 - Ponedeljak ili utorak
1967 - Breza
1967 - Èetvrti saputnik
1967 - Crne ptice
1967 - Grajski biki
1967 - Iluzija
1967 - Kaja, ubit ‘u te!
1967 - Kuda posle kise
1967 - Makedonska krvava svadba
1967 - Mali vojnici
1967 - Memento
1967 - Na papirnatih avionih
1967 - Protest
1968 - Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
1968 - Imam dvije mame i dva tate
1968 - Opatica i komesar
1968 - Planina gneva
1968 - Ram za sliku moje majke
1968 - Sunce tudeg neba
1968 - Udi, ako ho‘es
1968 - Nevinost bez zastite
1968 - Bi‘e skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
1969 - Divlji andeli
1969 - Dogadaj
1969 - Horoskop
1969 - Ljubav i poneka psovka
1969 - Moja strana sveta
1969 - Nedjelja
1969 - Neka daleka svjetlost
1969 - Sluèajni zivot
1969 - Sramno leto
1969 - Rani radovi
1969 - Zazidani
1969 - Cross Country
1969 - Veliki dan
1969 - Bitka na Neretvi
1970 - Draga Irena!
1970 - Hranjenik
1970 - Idu dani
1970 - Jedanaesta zapovijed
1970 - Lisice
1970 - Put u raj
1970 - Tko pjeva zlo ne misli
1970 - Zivot je masovna pojava
1970 - Siroma sam al'' sam besan
1971 - Maskarada
1971 - Mirisi, zlato i tamjan
1971 - Putovanje na mjesto nesre‘e
1971 - U gori raste zelen bor
1971 - Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji
1971 - Zed
1971 - Balada o svirepom
1972 - Lov na jelene
1972 - Majstor i Margarita
1973 - Pastirci (Èobanèi‘i)
1973 - Razmeda
1973 - Sutjeska
1973 - Timon
1973 - Zivjeti od ljubavi
1973 - Cvetje v jeseni (Jesenje cve‘e)
1974 - Deps
1974 - Predstava Hamleta u selu Mrdusa Donja
1974 - Parlog
1974 - Dervis i smrt
1975 - Doktor Mladen
1975 - Ku‘a
1975 - Muke po Mati
1976 - Idealist
1977 - Ludi dani
1977 - Pucanj
1977 - Bestije
1978 - Bravo maestro
1978 - Ljubica
1978 - Okupacija u 26 slika
1978 - Prijeki sud
1978 - Paviljon VI
1979 - Godisnja doba Zeljke, Visnje i Branke
1979 - Povratak
1979 - Usporeno kretanje
1979 - Zivi bili pa vidjeli
1979 - Zemaljski dani teku
1979 - Jovana Lukina
1979 - Usijanje
1980 - Izgubljeni zavièaj
1980 - Tajna Nikole Tesle
1980 - Splav meduze
1981 - Samo jednom se ljubi
1982 - 13. jul
1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtaèom)
1982 - Deseti brat
1982 - Kiklop
1982 - Rdeèi boogie (Crveni bugi)
1982 - Zloèin u skoli
1982 - Smrt gospodina Goluze
1982 - Daleko nebo
1982 - Variola vera
1982 - Suton
1982 - Nesto izmedu
1983 - Medeni mjesec
1983 - Zadah tela
1983 - Stepenice za nebo
1984 - Ambasador
1984 - Ujed andela
1984 - Zadarski memento
1984 - U raljama zivota
1984 - Rani sneg u Minhenu
1984 - Èovek od zemlje
1984 - Una
1985 - Crveni i crni
1985 - Horvatov izbor
1985 - Ku‘a na pijesku
1985 - Zivot je lep
1985 - Sest dana juna
1985 - Christophoros
1986 - Obe‘ana zemlja
1986 - Veèernja zvona
1986 - Crna Marija
1987 - Na putu za Katangu
1988 - Sokol ga nije volio
1988 - Za sada bez dobrog naslova
1988 - Èuvari magle
1988 - Suncokreti
1988 - Neka èudna zemlja
1988 - Bra‘a po materi
1989 - Èovjek koji je volio sprovode
1989 - Davolji raj
1989 - Glembajevi
1989 - Kavarna Astoria (Kafana Astorija)
1989 - Povratak Katarine Kozul
1989 - Iskusavanje davola
1989 - Le Temps Des Gitanes
1990 - Karneval, andeo i prah
1990 - Èudesan san Dzige Vertova
1990 - Plastièni Isus
1991 - Èaruga
1991 - Duka Begovi‘
1991 - Krhotine
1991 - Stand by
1992 - Nehaj
1992 - Dezerter
1993 - Kontesa Dora
1993 - Vrijeme za...
1993 - Arizona dream
1994 - Cijena zivota
1994 - Magare‘e godine
1994 - Vukovar se vra‘a ku‘i
1994 - Pred dozdot (Pre kise)
1995 - No‘ za slusanje
1995 - Odisejev pogled
1995 - Isprani
1995 - Gospa
1996 - Lepa sela lepo gore
1996 - Neèista krv
1996 - Le Cercle parfait
1996 - Sedma kronika
1997 - Balkanska pravila
1997 - Bozi‘ u Beèu
1997 - Rodeni sjutra
1997 - Tango je tuzna misao koja se plese
1998 - Jugofilm
1998 - Spasitelj (Savior)
1998 - Rane
1998 - Baril de poudre
1999 - Bogorodica
1999 - Èetverored
1999 - Ranjena zemlja
1999 - U ime oca i sina
1999 - Noz
1999 - Crvena prasina
1999 - Kud plovi ovaj brod
1999 - Nebeska udica
2000 - Dug iz Baden-Badena
2000 - You''re Free. Decide (Slobodan si. Odluèi)
2000 - Senke uspomena
2000 - Drzava mrtvih
2000 - Zemlja istine, ljubavi i slobode
2000 - Rat uzivo
2000 - Je li jasno, prijatelju?
2000 - Mlijeèni put
2001 - Normalni ljudi
2001 - Natasa
2001 - Nièija zemlja