La banque du film

   
Balkanski špijun

Genre:
La comédie

Réalisation:
Božidar Nikolić, Dušan Kovaèević

Le résumé:
Bivši informbirovac Ilija dobije poziv iz milicije. Inspektor mu traži informacije o podstanaru koji je dugo radio u Parizu, a sada hoće da otvori krojaèku radnju. Iako u miliciji ne saznaje ništa konkretno, Ilija odluèi da na svoju ruku ispita sluèaj: kupi foto-aparat, magnetofon, dvogled. Ženu uverava da je podstanar špijun i poèinje da ga prati. Njegova paranoja se iz dana u dan razvija. Kad zakljuèi da će ga "razbojnici" ubiti jer sve zna, okuje kuću rešetkama, kupuje psa, naoružava se i najzad poziva brata koji mu svesrdno pomaže u "raskrinkavanju" neprijatelja. Presudan momenat u biografijama dva brata je što su obojica staljinisti, zbog èega su nekad bili u zatvoru. Pojava èoveka iz zapadnog sveta u njihovoj svesti oživljava stare metode, dobro poznate u razraèunavanju sa "špijunima imperijalistièkih sila"...

Le producent:
Union film, Beograd

Le scénario:
Dušan Kovaèević

La musique:
Vojislav Kostić

Camera:
Božidar Nikolić

Le scénographie:
Milenko Jeremić

Le costumographie:
Nadežda Perović

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Andrija Zafranović

La durée:
95 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
23.2.1984.Les acteurs:

Bora Todorović
comme Petar Jakovljević
Branka Petrić
comme novinarka
Danilo (Bata) Stojković
comme Ilija
Milan Štrljić
comme Dražić
Milivoje (Mića) Tomić
comme doktor
Mira Banjac
comme Danica
Predrag Laković
comme profesor
Sonja Savić
comme Ilijina kćerka
Velimir (Bata) Živojinović
comme pekar
Zvonimir Lepetić
comme Đura

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd